Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zloženie členov výboru Obvodnej organizácie SRZ č.3 Ilava:

(funkčné obdobie 2018-2022)


1.Ištvánik Bohumil (Ladce) - predseda
Vek: 71 rokov, dôchodca , člen SRZ od r.1984, člen výboru ObO č. 3 od r. 1986, od r. 2015   predseda ObO č.3

2. Novosad Ladislav (Ilava) - podpredseda
Vek: 68rokov, dôchodca, člen SRZ od r.1972, člen výboru ObO č.3 od r.1982
podpredseda ObO č.3- čistota vôd  , rok 1990 až 2003-člen RS

3. Kvasnica Martin (Ladce) - hospodár
Vek: 42 rokov, pracovník PCLA , člen SRZ od r.1991, člen výboru ObO č.3 od r. 2015 hospodár ObO č.3

4. Ing. Šedík Jozef (Nová Dubnica) - tajomník
Vek: 65rokov, skúšobný technik EVPÚ a.s. Nová Dubnica, člen SRZ od r.1975, člen výboru ObO č.3 od r.2010- tajomník

5.Trenčan Peter (Ilava) – člen výboru
Vek: 59 rokov, pracovník fi. HANON Ilava , člen SRZ od r. 1992, člen výboru ObO č.3 od r.2012 – brig.činnosť

6.František Gajdošík (Ladce) – člen výboru a člen disciplinárnej komisie pri MsO
Vek: 50 rokov, smenový majster PCLA, člen SRZ od r. 1985, člen výboru ObO č.3 od r.2016 + člen DK.

7. Novotný Jozef (Ladce) – člen výboru
Vek: 32rokov,  pracovník Gumárne Púchov, člen SRZ od r. 2000,


Člen Kontrolnej a revíznej komisie  pri MsO SRZ Dubnica n/V

Domjen Vladimír   (Košeca, v Slatinách 605/8)
Vek: 62rokov, dôchodca, člen SRZ od r.2007 od r. 2016 člen KRK


Člen disciplinárnej komisie  pri MsO SRZ Dubnica n/V

Ľudovít Toman (Ilava, kpt. Nálepku 245/12)
Vek: 71 rokov, dôchodca, člen SRZ od r.1987, od r. 2007

Vedúci krúžkov mladého rybára
Peter Chalúpek (Ilava) -  Vedúci krúžku MR Košeca
Bc. Ján Chlebo (Ladce) - Vedúci krúžku MR Ladce

 

TOPlist