Preteky v LRU  členov  MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č.3 Ilava Dospelí.


Miesto konania: revír   3-3401-1-1  Štrkovisko Ilava
Dátum konania: 14.5.2017
Počasie: slnečný deň s miernym vetrom, teplota vzduchu cca 24°C. Rozvodnená hladina štrkoviska po výdatných dažďoch   a zdvihnutej hladine Váhu.  
Počet štartujúcich:  44 členov  SRZ MsO Dubnica n/V - ObO. č.3 Ilava.
(Žiadny hosť z inej MsO) .

Začiatok pretekov:  7:00 hod
Koniec pretekov:  12:00 hod
Výsledky pretekov:

1. miesto  Babečka Peter        (ulovil 4 kapre )        262 bodov
2. miesto  Uharčík Stanislav  (2 kapre + 1 amur)     203 bodov
3. miesto Turza Ľuboš           (3 kapre )                 153 bodov
4. miesto Pagáč Jozef           (2 kapre)                  127 bodov
5. miesto Martin Král             (2 kapre + 1 lieň)       122 bodov
6. miesto Hajas Dominik        (2 kapre)                   116 bodov
7. miesto Palček Ján             (2 kapre)                   110bodov
8. miesto Martin Rolin            (2 kapre)                   110 bodov
9. miesto Košík Ivan              (2 kapre)                    101 bodov
10. miesto Milan Javor           (1 kapra)                    60 bodov
11. miesto Gašpárek Martin    (1 kapra)                    57 bodov
12. miesto Korbel Jozef          (1 kapra)                    57 bodov
13. miesto Král Bohuš            (1 kapra)                    55 bodov
14. miesto Pagáč František    (1 kapra)                    51 bodov
15. miesto Šedík Ján              (1 kapra)                   42 bodov
16. miesto Kuman Dominik     (1 kapra)                   41 bodov


  Štatistika:
Ulovených:  28  ks kapor rybničný + 1ks amur biely  + 1ks Lieň sliznatý.
najväčší kapor 67cm (Babečka Peter), najdlhšia ryba- amur biely 75cm (Uharčík Stanislav).

 

Predseda ObO č.3 p. Ištvánik s troma najlepšími pretekármi.

 

 

Preteky v LRU  „Mladých rybárov“  MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č.3 Ilava

Miesto konania:     revír 3-5880-1-1  VN Tunežice
Dátum konania:     1.5.2017
Začiatok pretekov:  8:00 hod
Koniec pretekov:    11:00 hod

 


Preteky v LRU  členov  MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č.3 Ilava

Miesto konania:         revír 3-3401-1-1  Štrkovisko Ilava
Dátum konania:         14.5.2017
Začiatok pretekov:      7:00 hod
Koniec pretekov:        12:00 hod

 

 

 

 

Preteky v LRU  „Mladých rybárov“  MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č.3 Ilava

Miesto konania: revír   3-5880-1-1  VN Tunežice
Dátum konania: 1.5.2016

Počasie:   Slnečné počasie. Teplota vzduchu cca 22°C.
Organizačný výbor + rozhodcovia:  členovia  výboru + rybárska stráž ObO č.3. Ilava
 

Počet štartujúcich: 37 mladých rybárov z toho 5 dievčat.
(Spoločná kategória detí do 6 rokov a od 6 do 14 rokov).


Zábery z lovu a radosť z úlovku:

Ceny pre víťazov venované výborom MsO SRZ Dubnica n/V a sponzormi:

Každé zo súťažiacich detí bolo odmenené vecnou cenou

Pravidlá súťaže: chytalo sa na 1 rybársky prut (+ max. 2 nadvazce – všetko jednoháčiky), bodovala sa každá ulovená ryba.  Bodovanie: 1cm = 1bod. Privlastniť sa mohol  iba 1 ks  kapra rybničného a 2ks pstruha dúhového s dosiahnutou lovnou mierou.

Začiatok pretekov    8 00 hod
Koniec pretekov    11 00 hod


Výsledky pretekov:


1. miesto     Juriga Patrik ( ulovil 7 pstruhov dúhových)                       222bodov
2. miesto    Macák  Mathias (3 pstruhy d., 2 pleskáče, 2 plotice)        188 bodov
3. miesto    Turza Andrej (5 pstruhov dúhových)                                     167 bodov            
4. miesto    Jarník Sebastian ( 1 ploticu, 1 ostrieža, 1 šťuku )            162 bodov
5. miesto    Andrisík Patrik  (3 pstruhy d., 1 ploticu)                                114 bodov
6. miesto    Megyesi  Mark  (3 pstruhy d., 1 ploticu )                               111 bodov    
7. miesto        Vrábel Adam   ( 2 pstruhy d., 1 ploticu, 1 pleskáča)      110 bodov
8. miesto    Hudec Rastislav ( 2 pstruhy d., 1 ostrieža)                          90 bodov
9. miesto        Pavlík  Michal  ( 2 pstruhy d., 1 ostrieža)                          86 bodov
10. miesto    Cíbik Daniel (1 kapra, 1 pstruha d.)                                   82 bodov
11. miesto    Bratina Patrik (1 pstruha d., 2 ostrieže)                              76 bodov
12. miesto    Pravda Šimon(2 pstruhy d.)                                                  64 bodov
13. miesto    Ďurana  Radovan (2 pstruhy d.)                                           62 bodov
14. miesto    Makas Marko (1 pstruha d., 1 pleskáča)                            54 bodov    
15. miesto    Kvasnica Jakub (3 ostrieže)                                                51 bodov
16. miesto    Kvasnicová Nela  (2 ostrieže)                                             40 bodov    
17. miesto    Basilová Magdaléna (2 ostrieže)                                        33 bodov
28. miesto    Bajzík Adam- Tobias (1 pstruha d.)                                   33 bodov
19. miesto    Palček Juraj (1 pstruha d.)                                                  32 bodov
20. miesto    Mnich Lukáš (3 plotice, 1 ostrieža)                                    32 bodov
21. miesto    Babečka Peter (1 ostrieža)                                                  25 bodov
22. miesto    Domjen Vladimír (1 pleskáča)                                            21 bodov
23. miesto    Hajas Dominik (1 pleskáča)                                               20 bodov
24. miesto    Beňo Ondrej ( 1 ostrieža)                                                     20 bodov    

Víťaz pretekov 5-ročný  Juriga Patrik pri preberaní ceny so svojim sponzorom (strýkom).

Spoločné foto mladých pretekárov s predsedom ObO č.3 p. Ištvaníkom Bohumilom


Štatistika:
37 pretekárov, (z toho 5 dievčat)

Ulovilo sa spolu  72 ks rýb:   1 ks  kapra rybničného, 1ks šťuky severnej,  34ks pstruha dúhového,  15 ks ostrieža  zelenkavého,  15 ks plotice červenookej,  6 ks pleskáča vysokého,
( najväčšia ulovená ryba:  Cibik Daniel –  kapor rybničný 51 cm.)                     


Zapísal  J. Šedík tajomník ObO č.3.
7.5.2016 

 

Preteky v  LRU  členov  MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č.3 Ilava


Miesto konania: revír   3-3401-1-1     Štrkovisko Ilava
Dátum konania: 8.5.2016
Počasie: slnečný deň s  miernym vetrom,   teplota vzduchu cca 22°C.

Organizačný výbor + rozhodcovia:  členovia  výboru + členovia RS  ObO č.3. Ilava

Pretekársky poriadok v  LRU
1.    Pretekár zaujme ľubovoľné miesto na vyznačenej čiare a  zapíše si dochádzku k  vode.
2.    Lovné miesto je od čiary vpravo.
3.    Počas pretekov nie je možné meniť lovné miesto (diskvalifikácia).
4.    Loví sa na dva pruty s  max.  dvoma nadväzcami na prute( všetko jednoháčiky)
5.    Boduje sa  iba ryba, ktorá má a  dosiahne  zákonitú lovnú mieru, dĺžka ulovenej ryby 1cm = 1bod.
6.    Pretekár si môže privlastniť max. 2 ks kapra rybničného.
7.    Pretekov sa zúčastňuje každý sám na vlastné nebezpečenstvo.
9.     (štartovné pre hosťujúcich  členov iných MsO  je 10Eur).

Počet štartujúcich:  102 členov  SRZ MsO Dubnica n/V - ObO. č.3 Ilava.
(Žiadny hosť z  inej MsO) .

Začiatok pretekov     7 00 hod
Koniec pretekov    12 00 hod
Výsledky pretekov:

1. miesto     Ondrejka Jaroslav (ulovil 7 kaprov )      360 bodov
2. miesto     Mlyniský Juraj      (7 kaprov)               351 bodov
3. miesto    Opát Dušan            (6 kaprov )           299 bodov

4. miesto    Rybanský Martin      (2 kaprov + 2 amurov)    232 bodov
5. miesto    Turza Ľuboš             (4 kapre)        199 bodov
6. miesto    Hrdlica Jozef                    (3 kapre)        141 bodov
7. miesto    Uharčík Stanislav         (2 kapre)        132 bodov
8. miesto    Basila Jozef    (1 kapra + 1 úhora)            110 bodov
9. miesto    Monček Ľubomír             (2kapre )        105 bodov
10. miesto    Monček Ľubomír ml.        (2kapre)        103 bodov
11. miesto    Krchňávek Dominik     (2 kapre )        102 bodov
12. miesto    Kuman Štefan        (2 kapre)        101 bodov
13. miesto    Trubačík Peter            (2 kapre)        98 bodov
14. miesto    Vicen Tomáš.                  (1 amura)        67 bodov
15. miesto    Bartoš Martin                (1 úhora)        64 bodov
16. miesto    Ďuriš Vladimír             (1kapra)        56 bodov
17. miesto      Habánek Ondrej        (1 kapra)        55 bodov
18. miesto    Hološko Alfréd        (1 kapra)        55 bodov
19. miesto    Pagáč Jozef            (1 kapra)        55 bodov
20. miesto    Tomášek Milan        (1 kapra)        53 bodov
21. miesto    Klobúčnik Ľubomír        (1 kapra)        52 bodovPredseda ObO č.3 p. Ištvánik (druhý sprava)  s  troma najlepšími pretekármi.


Štatistika:
Ulovených:  57  ks kapor rybničný + 3ks amur biely  + 2ks úhor európsky
najväčší kapor 66cm (Uharčík Stanislav), najdlhšia ryba- úhor 70cm (Basila Jozef).

Ceny pre pretekárov- 3 poukážky na nákup rybárskych potrieb v  predajni Rybárske potreby v  Nimnici v  hodnote 200, 150 a  100Eur.

Tombola:
Ceny:  10ks kapor rybničný + sponzorské dary

 Zapísal  J. Šedík tajomník ObO č.3. 8.5.2016

 

 

 

 

 

Preteky v love rýb udicou (LRU) pre rok 2016:

 

Preteky v LRU mladých rybárov:

Termín pretekov: 1.máj 2016

Miesto konania : VN Tunežice, revír č. 3-5880-1-1

Začiatok - koniec pretekov: 8 00hod - 11 00hod.

 

 

Preteky v LRU dospelých:

Termín pretekov: 8.máj 2016

Miesto konania : Štrkovisko rybník Ilava, revír č. 3-3401-1-1

Začiatok - koniec pretekov: 7 00hod - 12 00hod.

 

 

 

Preteky v LRU  členov  MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č.3 Ilava

Miesto konania: revír   3-3401-1-1  Štrkovisko Ilava
Dátum konania: 10.5.2015
Počasie: V noci slabý dážď, doobeda trocha zamračené, teplota vzduchu cca 22°C.  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Organizačný výbor + rozhodcovia:  členovia  výboru + členovia RS  ObO č.3. Ilava


                          

Pretekársky poriadok v LRU
1. Pretekár zaujme ľubovoľné miesto na vyznačenej čiare a zapíše si dochádzku k vode.
2. Lovné miesto je od čiary vpravo.
3. Počas pretekov nie je možné meniť lovné miesto (diskvalifikácia).
4. Loví sa na dva pruty s max.  dvoma nadväzcami na prute( všetko jednoháčiky)
5. Boduje sa  iba ryba, ktorá má a dosiahne  zákonitú lovnú mieru, dĺžka ulovenej ryby 1cm = 1bod.
6. Pretekár si môže privlastniť max. 2 ks kapra rybničného.
7. Pretekov sa zúčastňuje každý sám na vlastné nebezpečenstvo.
9.     (štartovné pre hosťujúcich  členov iných MsO  je 10Eur).

Počet štartujúcich:  128 členov  SRZ MsO Dubnica n/V - ObO. č.3 Ilava.
(Žiadny hosť z inej MsO) .

Začiatok pretekov  7 00 hod
Koniec pretekov 12 00 hod


Výsledky pretekov:

1. miesto  Martinek Milan (ulovil 8 kaprov )        400 bodov
2. miesto  Král Bohumil  (8 kaprov)         371 bodov
3. miesto Uharčík Stanislav  (7 kaprov )        345 bodov

4. miesto Sakala Štefan    (6 kaprov)  290 bodov
5. miesto Šebek Timotej       (6 kapre)  270 bodov
6. miesto Babečka Peter             (5 kaprov)  243 bodov
7. miesto Krála Miroslav   (5 kaprov)  235 bodov
8. miesto Šedík Ján (4 kapre + 1 pleskáč vysoký) 195 bodov
9. miesto Pagáč František      (4kapre )  179 bodov
10. miesto Mužík vladimír      (3kapre)  143 bodov
11. miesto Mikuška Viktor   (3 kapre )  137 bodov
12. miesto Habánek Ondrej  (3 kapre)  133 bodov
13. miesto Schmidtbauer Rastislav     (3 kapre)  130 bodov
14. miesto Novotný Jozef ml.               (3 kapre)  127 bodov
15. miesto Domjen Vladimír        (2kapre)  120 bodov
16. miesto Púček Michal       (2kapre)  108 bodov
17. miesto      Monček Ľubomír  (2 kapre)  105 bodov
18. miesto Trubačík Peter  (2 kapre)  103 bodov
19. miesto Hudec Rastislav  (2 kapre)    97 bodov
20. miesto Turza Ľubomír  (2 kapre)    96 bodov
21. miesto Hlúbik Miroslav  (2 kapre)    96 bodov
22. miesto Ondrejka Milan     (2 kapre)    94 bodov
23. miesto Palček Rastislav            (2 kapre)    94 bodov
24. miesto Tomášek  Milan  (2kapre)    93 bodov
25. miesto Krála Martin   (2 kapre)    93 bodov
26. miesto Makas Stanislav  (2 kapre)    92 bodov

27. miesto Mliniský Juraj  (2 kapre)    88 bodov
28. miesto Klobúčnik Ľubomír      (2 kapre)    83 bodov
29. miesto Gabriš Marian     (2 kapre)    83 bodov
30. miesto Kuman Dominik      (1 kapra)    55 bodov

   

Sprava- predseda ObO č.3 p. Ištvánik s troma najlepšími pretekármi.


Štatistika:
Ulovených:  118  ks kapor rybničný + 1ks pleskáč vysoký.
najväčší kapor 68cm (Domjen Vladimír)
                
Ceny pre pretekárov- 3 poukážky na nákup rybárskych potrieb v predajni Rybárske potreby v Nimnici v hodnote 200, 150 a 100Eur.

Tombola:
Ceny:  10ks kapor rybničný + sponzorské dary


Zapísal  J. Šedík tajomník ObO č.3.
10.5.2015

Preteky v LRU „Mladých rybárov“ MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č.3 Ilava

 

Miesto konania: revír 3-3401-1-1 štrkovisko Ilava

Dátum konania: 1.5.2015

 

 

 

 

 

Počasie: Počas pretekov zamračené so slabým dažďom, po skončení pretekov slnečné počasie. Teplota vzduchu cca 22°C.

Organizačný výbor + rozhodcovia: členovia výboru + rybárska stráž ObO č.3. Ilava

Počet štartujúcich: 38 mladých rybárov z toho 4 dievčatá.

(Spoločná kategória detí do 6 rokov a od 6 do 14 rokov).

Zábery z lovu a radosť z úlovku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny pre víťazov venované výborom MsO SRZ Dubnica n/V a sponzormi:

(Každé zo súťažiacich detí bolo odmenené vecnou cenou.)

 

Pravidlá súťaže: chytalo sa na 1 rybársky prut (+ max. 2 nadvazce – všetko jednoháčiky), bodovala sa každá ulovená ryba okrem beličky európskej. Bodovanie: 1cm = 1bod. Privlastniť sa mohol iba 1 ks kapra rybničného s dosiahnutou lovnou mierou.

 

Začiatok pretekov 8 00 hod

Koniec pretekov 11 00 hod

 

Výsledky pretekov:

 

1. miesto Babečka Peter ( ulovil 19 plotíc) 327bodov

2. miesto Letko Matúš (5 kaprov, 1 ploticu, 1 amura) 300 bodov

3. miesto Andresík Patrik (1 kapra, 7 plotíc, 1 ostrieža) 196 bodov

4. miesto Palček Juraj (2 kapre, 1 ploticu ) 130 bodov

5. miesto Jarník Sebastian (8 ostriežov, 2 plotice) 125 bodov

6. miesto Kvasnica Róbert (1 kapra, 3 plotice ) 103 bodov

7. miesto Cíbik Daniel ( 1 kapra, 2 plotice) 96 bodov

8. miesto Barkáč Oliver (1 kapra, 2 plotice) 90 bodov

9. miesto Porubčan Marek ( 2 kapre) 85 bodov

10. miesto Bratina Patrik (1 kapra, 1 ploticu) 80 bodov

11. miesto Hajas Dominik (4 plotice) 60 bodov

12. miesto Hudec Rastislav (1 kapra) 46 bodov

13. miesto Mnich Lukáš (3 ostrieže) 44 bodov

14. miesto Juriga Patrik (1 kapra) 40 bodov

15. miesto Makas Marko (1 kapra) 38 bodov

16. miesto Belianová Karolína (1 kapra) 31 bodov

17. miesto Pavlík Michal (1 ploticu) 27 bodov

18. miesto Rafaj Adam (1 ploticu) 26 bodov

19. miesto Vráblová Lea (1 ploticu) 23 bodov

 

Víťaz pretekov 4-ročný Peter Babečka pri preberaní ceny so svojim sponzorom (otcom).

 

 

 

Spoločné foto mladých pretekárov s predsedom ObO č.3 p. Ištvaníkom Bohumilom

(hore v strede) a členmi výboru ObO č.3(p. Novosadom a Šebom).

Spoločné foto mladých pretekárov s predsedom ObO č.3 p. Ištvaníkom Bohumilom

(hore v strede) a členmi výboru ObO č.3(p. Novosadom a Šebom).

 

Štatistika:

 

38 pretekárov, (z toho 4 dievčatá)

 

Ulovilo sa spolu 76 ks rýb: 18 ks kapra rybničného (z toho 16 ks malo zákonitú lovnú mieru), 1ks amura bieleho, 12 ks ostrieža zelenkavého a 45 ks plotice červenookej.

 

( najväčšia ulovená ryba: Letko Matúš – amur biely 53cm

Palček Juraj- kapor rybničný 53cm

Bratina Patrik- kapor rybničný 53cm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal J. Šedík tajomník ObO č.3.

2.5.2015

Výbor ObO č.3 oznamuje, že termíny pretekov v love rýb udicou sú následovné:

Preteky LRU Deti :

kedy: 1.5.2015
kde: Štrkovisko Ilava
začiatok: o 8. 00 hod.

Preteky LRU Dospelý:

kedy: 10.5.2015
kde: Štrkovisko Ilava
začiatok: o 7. 00 hod.

TOPlist