Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Ukončenie krúžku mladého rybára SRZ ObO č.3 Ilava sa bude konať 31.05.2020 na revíri 3-5880-1-1 VN Tunežice praktickým školením so začiatkom o 08:00 hod.

 

 

Preteky v LRU  „Mladých rybárov“  MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č.3 Ilava

Miesto konania: revír   3-5880-1-1  VN Tunežice
Dátum konania: 1.5.2017
Počasie:  
Slnečné počasie. Teplota vzduchu cca 20°C. Voda zakalená. Zdvihnutá hladina nádrže v dôsledku početných dažďov a rozvodneného Váhu.
Organizačný výbor + rozhodcovia:  členovia  výboru + rybárska stráž ObO č.3. Ilava

Počet štartujúcich: 36 mladých rybárov z toho 7 dievčat. (Spoločná kategória detí do 6 rokov a od 6 do 14 rokov)
Pravidlá súťaže: chytalo sa na 1 rybársky prut (+ max. 2 nadvazce – všetko jednoháčiky), bodovala sa každá ulovená ryba.  Bodovanie: 1cm = 1bod.

Začiatok pretekov:    8:00 hod
Koniec pretekov:    11:00 hod

1. miesto     Kebísek Juraj ( ulovil 9 pstruhov dúhových)                                            294bodov
2. miesto    Palček Juraj (4 kapre)                                                                          217 bodov
3. miesto    Ďurana Radoslav (3 kapre, 2 plotice, 1 pstruha dúhového)                       214 bodov 
4. miesto    Ondrej Beňo ( 7 pstruhov dúhových )                                                     211 bodov
5. miesto    Andrisík Patrik  (1 kapra,1 ostrieža, 2 plotice, 1 pleskáča, 5 beličiek)      203 bodov
6. miesto    Babečka Peter  (6 pstruhov dúhových )                                                 195 bodov
7. miesto    Megyesi Mark   ( 1 pstruha d., 5 plotíc, 1 kapra, 1 beličku)                     171 bodov
8. miesto    Bednárová Linda (5 pstruhov d.)                                                           149 bodov
9. miesto    Basilová Magdaléna (1 kapra, 3 pstruhy d.)                                           145 bodov
10. miesto    Mikušková Kornélia ( 4 pstruhy d.)                                                      135 bodov
11. miesto    Hanzel Patrik (4 pstruhy d.)                                                                132 bodov
12. miesto    Pavlík Michal(4 pstruhy d.)                                                                 131 bodov
13. miesto    Rafaj Adam (2 pstruhy d., 1 kapra)                                                     125 bodov
14. miesto    Nemček Nicolas (2kapre )                                                                  114 bodov
15. miesto    Makas Marko (2 kapre)                                                                      110 bodov

    Štatistika:
36 pretekárov, (z toho 7 dievčat)
Ulovilo sa spolu  100 ks rýb:   16 ks  kapra rybničného, 61ks pstruha dúhového,  4 ks ostrieža  zelenkavého,  9 ks plotice červenookej,  2 ks pleskáča vysokého, 1ks nosáľa sťahovavého a 7ks beličky európskej.
( najväčšia ulovená ryba:  Rafaj Adam –  kapor rybničný 60 cm a Mikušková Kornélia so pstruhom dúhovým o dĺžke 38cm)                     

Spoločné foto mladých pretekárov s predsedom ObO č.3 p. Ištvaníkom Bohumilom a čestným
hosťom prednostom obecného úradu v Ladcoch Ing. Jaroslavom Koyšom.

 
 

 

Šk. rok 2014 - 2015

Plán práce v krúžku mladých rybárov (MR) ObO – SRZ č.3. Ilava

 

Teóra: trieda Základnej  školy v Ladcoch a v  Košeci v sobotu  od 14 00hod do 16 00hod, v Ilave v útorok od 16 30hod do 17 30 hod.

Praktické cvičenia: Odstavné rameno Ladce, rybník Tunežice, Nosický  kanál, Váh č.9. V sobotu od 14 00hod do 16 00hod.

(Každá hodina teórie sa začína cca 10min rozcvičkou- určenie druhu ryby(min. lovná miera) podľa veľkého plagátu „Naše ryby“.)

 

Október, november – Vychádzka k vode, lov rýb udicou na plávanú, na položenú. Noví členovia krúžku zatiaľ ako diváci pri vedúcom krúžku, resp. asistentovi.

(zo skúsenosti: noví členovia sa prihlasujú v priebehu októbra, resp. novembra, preto teória sa preberá až od decembra už s plným počtom členov MR). (pri nepriaznivom počasí vyučovanie teórie v triede.)

 

December. Organizačné pokyny, vznik, poslanie, štruktúra, sídlo SRZ, naša organizácia mestská a obvodová. Rybárske revíry a rybárske právo. Označovanie rybárskych  revírov. Zakázané spôsoby lovu rýb. Vodné rastliny a živočíchy. Anatómia ryby, rozmnožovanie, rozdelenie a druhy rýb, stanovištia. Zaobchádzanie s rybami, choroby rýb. Potrava rýb.

Denný čas lovu rýb, čas individuálnej ochrany, lovná miera rýb.( starí členovia- vyplnenie

povolenia pre rybolov – kontrola vyplnenia).

 

Január. Spôsoby lovu rýb, návnady, nástrahy,  krmivá, rybárska výstroj, povinné náčinie.

Správanie pri vode, dokumentácia rybára – správne vyplňovanie , množstvo úlovkov.

Technika lovu- rybárske pruty, navijaky, silony , plaváky, záťaže, rybárske háčiky- číslovanie, praktické viazanie.

 

Február. Praktické zostrojenie udice na lov rýb na plávanú a položenú,  zostrojenie udice na lov rýb  prívlačou, druhy blyskáčov. Ukážka zostrojenej udice na lov rýb muškárením, ukážka umelých mušiek. Športové súťaže v LRU a RT.

 

Marec: Praktická výučba ovládania rybárskeho náčinia. Tréning na lúke. Udica zostrojená na lov rýb na položenú- miesto háčika olovená záťaž. Hod na diaľku a na cieľ. Súťaž v hode na diaľku a cieľ.

Vychádzka k vode- poznanie okolitých revírov našej ObO.

Vychádzka k vode, nácvik lovu – plávaná.

Vychádzka k vode, nácvik lovu – položená.

 

Apríl:

Vychádzka k vode- lov rýb na plávanú a položenú. (Bez privlastnenia si úlovkov).

Zopakovanie učiva,  preverovanie vedomostí formou testov,  príprava na preteky MR.

 

ObO – SRZ č.3. Ilava

Ing. Šedík Jozef

Preteky v LRU  „Mladých rybárov“  MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č.3 Ilava

 

Miesto konania: revír   3-3401-1-1  štrkovisko Ilava

Dátum konania: 1.5.2014

Počasie:   Nádherné slnečné počasie, skoro bezvetrie. Teplota vzduchu cca 23°C.

Organizačný výbor + rozhodcovia:  členovia  výboru + rybárska stráž ObO č.3. Ilava

               

Počet štartujúcich: 44 mladých rybárov z toho 3 dievčatá.


Pravidlá súťaže: chytalo sa na 1 rybársky prut (+ max. 2 nadvazce – všetko jednoháčiky), bodovala sa každá ulovená ryba okrem beličky európskej.  Bodovanie: 1cm = 1bod. Privlastniť sa mohol  iba 1 ks  kapra rybničného  s dosiahnutou lovnou mierou.

 

Začiatok pretekov     8 00 hod

Koniec pretekov       11 00 hod

 

Výsledky pretekov:

1. miesto         Andrisík Patrik (20 kaprov)                                                   643bodov

2. miesto         Hajas Dominik (10 kaprov)                                                    296 bodov

3. miesto         Hajasová Kristínka (8 kaprov )                                             230 bodov 

4. miesto         Hajas Matej (5 kaprov )                                                          166 bodov

5. miesto         Letko Matúš  (3 kapre)                                                           135 bodov

6. miesto         Kvasnica Róbert  (9 ostriežov )                                              120 bodov 

7. miesto        Hladký Tobiáš   ( 3 kapre + 1 červenica)                               116 bodov

8. miesto        Pagáč Patrik  ( 1 kapor + 2 červenice)                                     93 bodov

9. miesto         Toman Andrej (2kapre)                                                            76 bodov

10. miesto       Konuch Ivan (2 kapre)                                                               65 bodov

11. miesto       Cíbik Dano (2kapre)                                                                              58 bodov

12. miesto       Riečičiar Martin (1 kapor + 1 červenica)                                 55 bodov

13. miesto       Rolín Matúš (1 kapor)                                                               51 bodov

14. miesto       Toman Andrej (1 kapor)                                                           58 bodov

15. miesto       Rolín Matúš  (1 kapor)                                                              50 bodov

16. miesto       Mlynsky Rado (1 kapor)                                                            45 bodov

17. miesto       Porubčan Marek (1 kapor)                                                       41 bodov

18. miesto       Makas Marko (1 kapor)                                                            40 bodov

19. miesto       Slugeň Peter (1 kapor)                                                               35 bodov

20. miesto       Pavlík Michal ( 1 kapor)                                                            33 bodov

21. miesto       Turza Andrej ( 1 kapor )                                                          30 bodov

22. miesto       Košťalová Viktória (1 kapor)                                                   30 bodov

23. miesto       Hudec Rasťo (1 kapor)                                                             29 bodov

24. miesto       Barkáč Oliver (1 kapor)                                                            28 bodov

25. miesto       Rafaj Peter  (2 ostrieže)                                                             24 bodov

26. miesto       Beňo Andrej (1 kapor)                                                             22 bodov

 

Štatistika:

44 pretekárov, (z toho 3 dievčatá)

Ulovilo sa spolu  85ks rýb:   70 ks  kapra rybničného (z toho 14 ks  malo zákonitú lovnú mieru), 11 ks ostrieža  zelenkavého  a 4 ks červenice ostrobruchej.

 ( najväčšia ulovená ryba: Letko Matúš - kapor  57cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie týkajúce sa krúžku detí a klubu mládeže pre ObO č.3 Ilava pri SRZ MsO Dubnica v roku 2014.

SRZ ObO č. Ilava zverejňuje okruhy otázok pre test mladého rybára.

mail    okruhy otázok mladý rybár

TOPlist