Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Pozvánka:
Obvodná organizácia SRZ č.3 v Ilave Vás pozýva na

Výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční  10.3.2019 o  9.00 hod. v DK Ilava.

 

Účasť na VČS patrí k základným povinnostiam každého člena.

 

Bohumil Ištvánik                                                       Ing. Jozef Šedík

Predseda ObO č.3                                                     tajomník ObO č.3

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
  3. Správa o činnosti ObO č.3- Ilava za rok 2018
  4. Správa o finančnom hospodárení MsO
  5. Správa kontrolnej a revíznej komisie
  6. Plán práce a plán hlavných úloh na rok 2019
  7. Voľba delegátov na konferenciu MsO SRZ
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Ukončenie
TOPlist